PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Rusycystyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr Agnieszka Łazar
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!