PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Małgorzata Łuczyk

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)