PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Joachim Zdrenka

Dyscypliny naukowe historia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Historii / Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki / Pracownia Epigraficzna
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)