PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Epigraficzna

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni prof. dr hab. Joachim Zdrenka
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!