PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Joanna Karczewska
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Paulina Gałka

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr hab. Joanna Karczewska
Brak studentów studiów doktoranckich!