PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr inż. Marta Nycz

Dyscypliny naukowe inżynieria biomedyczna; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
inżynieria materiałowa; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)