PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Monika Ratajczak

Dyscypliny naukowe inżynieria biomedyczna; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)