PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Szymon Wermiński

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Systemów Elektroenergetycznych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)