PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr inż. Robert Maniarski

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Automatyki Przemysłowej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)