PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr inż. Robert Maniarski

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Automatyki Przemysłowej
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)