PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Automatyki Przemysłowej

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 330

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr inż. Mariusz Buciakowski
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!