PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Marek Lalko

Dyscypliny naukowe sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Fotografii II
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)