PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Fotografii II

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Marek Lalko
Brak studentów studiów doktoranckich!