PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Adam Bydałek

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)