PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!