PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr Iwona Bonikowska

Dyscypliny naukowe nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Zakład Pielęgniarstwa
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)