PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Pielęgniarstwa

Adres:
Budynek Dydaktyczny
Energetyków 2 Zielona Góra
65-729 Zielona Góra

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Część pracowników prowadzi zajęcia na terenie Szpitala Uniwersyteckiego