PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Cezary Lipiński

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)