PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu prof. dr hab. Paweł Zimniak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!