PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr Richard Sharp

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. The Phenomenon of Global English in the World of Interactive Online Entertainment 2019, Joanna Kapica-Curzytek, Małgorzata Karczewska, Richard Sharp, W: Contacts and Contrasts in Cultures and Languages, 2019 / ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Berlin: Springer, (Second Language Learning and Teaching), s. 221--232, ISBN: 9783030049812
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) Cytowania wg Scopus: 0 [07-06-2021]
[WZCZ-20827] [data modyf. 27-03-2019 11:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Online dictionaries and translation applications in the L2 classroom: A study of attitude differences between students and educators 2018, Małgorzata Karczewska, Richard Sharp, Konińskie Studia Językowe, 6 (2), 171--189, eISSN: 2353-5148,
Słowa kluczowe: English learning, English teaching, L2 classroom, online dictionaries, translation applications
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.4
[AWCZ-22796] [data modyf. 29-05-2018 15:16]
2. Online dictionaries and translation applications in the L2 classroom:A study of attitude differences between students and educators 2018, Małgorzata Karczewska, Richard Sharp, Konińskie Studia Językowe, vol. 6, no 2, 171--189, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English learning, English teaching, L2 classroom, online dictionaries, translation applications
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.4
[AWCZ-23387] [data modyf. 03-12-2018 08:36]