PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Mirosława Kubasiewicz

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 5 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Memory, Myth, and Modernism in Kazuo Ishiuro's "The Buried Giant" 2019, Urszula Gołębiowska, Mirosława Kubasiewicz, W: Modernism Re-visited, 2019. Vol. 14, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 153--165, ISBN: 9788378423867
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21232] [data modyf. 25-11-2019 11:28]
2. Niemożliwość egzystencji autentycznej w świecie patriarchalnym w opowiadaniu Katherine Mansfield "Frau Brechenmacher idzie na wesele" 2018, Mirosława Kubasiewicz, W: Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki, 2018 / red. nauk. Nel Bielniak, ALeksandra Urban-Podolan. Tom 11, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 123--131, ISBN: 9788378423584
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21046] [data modyf. 11-09-2019 11:07]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. "2 hours priceless talk" - on the Friendship between Katherine Mansfield and Virginia Woolf 2018, Mirosława Kubasiewicz, Explorations: A Journal of Language and Literature, Vol. 6, 52--66, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23757] [data modyf. 04-03-2019 13:05]
2. Negocjacje / transakcje / interakcje - o współpracy translatorskiej Virginii Woolf, Katherine Mansfield i Samuela Koteliańskiego 2017, Mirosława Kubasiewicz, Przekładaniec. A Journal of Translation Studies, 319--329, ISSN: 1425-6851, eISSN: 1689-1864, bibliogr. - [artykuł recenzyjny]
Słowa kluczowe: Bachtin, Bakhtin, Koteliansky, Mansfield, Wismann, Woolf, graniczność, liminality, translation as collaboration, współpraca translatorska
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 14)
[AWCZ-21730] [data modyf. 02-10-2017 09:40]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Modernism Re-visited 2019, / (Red.) Urszula Gołębiowska, Mirosława Kubasiewicz, .- Zielona Góra: Wydział Humanistyczy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, Vol. 14, s. 174.- ISSN: 2657-5906.- ISBN: 9788378423867
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5854] [data modyf. 25-11-2019 12:03]