PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Marek Kuczyński

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Let's Talk. Podręcznik do nauki języka angielskiego 2020, Marek Kuczyński, Sieniawa Żarska: Wydawnictwo Morpho, s. 212, , ISBN: 9788362352593,
Kod: ROZ-1 BibTeX (pkt. 0)
[WZ-15373] [data modyf. 28-05-2020 11:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Descriptive linguistics for teachers and translators: trainee perceptions 2018, Marek Kuczyński, W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 167--176, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19889] [data modyf. 01-03-2018 13:13]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Meaning and truth: What ain't in the head? 2018, Marek Kuczyński, Konińskie Studia Językowe, vol. 6, no 2, 207--224, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: categorization, cognition, concept, meaning, truth
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.6
[AWCZ-23390] [data modyf. 03-12-2018 08:40]