PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Jolanta Osękowska-Sandecka

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Agency news translation for the online press: glocalization view of the English-language news dominance 2018, Jolanta Osękowska-Sandecka, W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 39--52, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19883] [data modyf. 01-03-2018 12:44]
2. Recontextualization in Press Translation: Ideological Shifts 2018, Jolanta Osękowska-Sandecka, W: On the Verge between Language and Translation, 2018 / eds. Marcin Wilczyński, Piotr Czajka, Michał Szawerna, Berlin: Peter Lang GmbH, s. 283--309, ISBN: 9783631763544
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20761] [data modyf. 06-03-2019 13:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. The translation of unstable media texts: a practical approach to the traditional and the non-traditional 2018, Jolanta Osękowska-Sandecka, W: Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?), Nitra, Slovakia, Polska, Banská Bystrica: Belianum, 2018, s. 82, ISBN: 9788055714356
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23288] [data modyf. 26-11-2018 13:54]