PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Małgorzata Karczewska

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 16 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Forestierismi nella stampa femminile italiana e francese. Analisi qualitativa e quantitativa 2018, Małgorzata Karczewska, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 385, , ISBN: 9788378423003, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 100)
[WZ-14666] [data modyf. 10-10-2018 08:40]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. "This is the end, my only friend". Tomasza Beksińskiego wizja świata i (anty)wartości w felietonie "Fin die siecle" 2021, Małgorzata Karczewska, W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989 [t. 2], 2021 / red. nauk. Monika Kaczor, Anastazja Seul, ZIelona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura, t. 2), s. 73--90, ISBN: 9788378424277
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.34768/pa2021r5
[WZCZ-21948] [data modyf. 01-03-2021 10:28]
[20] [1]
2. Falsi amici italo-polacchi: analisi linguistico-culturale 2020, Marek Dolatowski, Małgorzata Karczewska, W: Italien-Polen: Kulturtransfer im europäischen Kontext, 2020 / Hrsg. Martin Henzelmann, Christoph Olivier Mayer, Gianluca Olcese, Berlin: Peter Lang Verlag, s. 177--190, ISBN: 9783631818107
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21686] [data modyf. 30-09-2020 14:11]
[14.2] [0.71]
3. The Phenomenon of Global English in the World of Interactive Online Entertainment 2019, Joanna Kapica-Curzytek, Małgorzata Karczewska, Richard Sharp, W: Contacts and Contrasts in Cultures and Languages, 2019 / ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Berlin: Springer, (Second Language Learning and Teaching), s. 221--232, ISBN: 9783030049812
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) Cytowania wg Scopus: 0 [07-06-2021]
[WZCZ-20827] [data modyf. 27-03-2019 11:22]
[11.6] [0.58]
4. Wpływ języka angielskiego na język polski jako przedmiot rozważań polityki językowej 2019, Małgorzata Karczewska, W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018: Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 259--268, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20878] [data modyf. 30-04-2019 11:22]
[20] [1]
5. English in interaction with other languages: Presence and adaptation of English loanwords in Italian, French and Polish 2018, Małgorzata Karczewska, W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 27--37, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19882] [data modyf. 01-03-2018 12:29]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Językowe wykładniki humoru w tekstach utworów zespołu Nocny Kochanek 2021, Małgorzata Karczewska, Prace Językoznawcze, 229--243,
Słowa kluczowe: heavy metal, humor językowy, popkultura, teksty utworów, żart
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.31648/pj.6
Open Access: Licence: CC-BY-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED,
[AWCZ-31837] [data modyf. 21-04-2021 09:58]
[70] [1]
2. A Picture Of The Coronavirus Pandemic In Selected Polish Memes 2020, Małgorzata Karczewska, Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos: Studies ? Business ? Society: Present And Future Insights. Conference Proceedings, V, 59--66, ISSN: 2538-7960, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: challenge, coronavirus pandemic, memes, quarantine, safety regulations
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-26018] [data modyf. 04-01-2021 09:24]
[5] [1]
3. Innovative language learning/teaching process in higher education institutions. A Polish-Lithuanian comparative study 2019, Małgorzata Karczewska, Vaida Žeguniene , Laima Kupriene , Rocznik Lubuski, t. 45, cz. 1, 135--150, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: innovative teaching/learning methods, educational technologies, foreign language education, innowacyjne metody nauczania/uczenia się, nauczanie/uczenie się języka obcego,, technologie edukacyjne
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.34768/rl.2019.v451.08
[AWCZ-24690] [data modyf. 13-12-2019 13:10]
[6.67] [0.33]
4. The perception of English by Polish and Lithuanian university students: implications for higher education 2019, Małgorzata Karczewska, Vaida Žeguniene , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, 13, 235--249, ISSN: 1899-2722,
Słowa kluczowe: Lithuania, Litwa, Poland, Polska, global English, higher education institutions, język angielski globalny, language teaching, nauczanie języków, szkolnictwo wyższe
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.34768/ig.vi13.337
[AWCZ-25018] [data modyf. 04-03-2020 13:22]
[10] [0.5]
5. Foreign language teaching in the modern world 2018, Małgorzata Karczewska, Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos: International Conference proceedings, III, 55--62, ISSN: 2538-7960, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English teaching, foreign language teaching, international communication, modern teaching techniques, online communication
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23995] [data modyf. 05-04-2019 09:29]
[5] [1]
6. Global and innovative tools in English language learning: strengths or threats 2018, Vaida Žeguniene , Małgorzata Karczewska, Sabiedriba. Integracija. Izglitiba = Sociaty. Integration. Education, vol. III, 580--593, ISSN: 1691-5887, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English language, innovative learning/teaching, nnovative tools/methods
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.17770/sie2018vol1.3131
[AWCZ-22791] [data modyf. 28-05-2018 15:22]
[2.5] [0.5]
7. Online dictionaries and translation applications in the L2 classroom: A study of attitude differences between students and educators 2018, Małgorzata Karczewska, Richard Sharp, Konińskie Studia Językowe, 6 (2), 171--189, eISSN: 2353-5148,
Słowa kluczowe: English learning, English teaching, L2 classroom, online dictionaries, translation applications
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.4
[AWCZ-22796] [data modyf. 29-05-2018 15:16]
[3] [0.5]
8. Online dictionaries and translation applications in the L2 classroom:A study of attitude differences between students and educators 2018, Małgorzata Karczewska, Richard Sharp, Konińskie Studia Językowe, vol. 6, no 2, 171--189, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English learning, English teaching, L2 classroom, online dictionaries, translation applications
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.4
[AWCZ-23387] [data modyf. 03-12-2018 08:36]
[3] [0.5]
9. Fałszywi przyjaciele - falsche Freunde - Faux amis - w języku polskim, niemieckim i francuskim 2017, Marek Dolatowski, Małgorzata Karczewska, Thalloris, 2, 303--317, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: French, German, Polish, false friends
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23130] [data modyf. 27-09-2018 12:01]
[2.5] [0.5]
10. Global English teaching at university: implications for higher education 2017, Małgorzata Karczewska, Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos: International Conference proceedings, II, 55--62, ISSN: 2538-7960,
Słowa kluczowe: English Teatching, English online, Global English, higher education, online communication
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22440] [data modyf. 28-02-2018 14:31]
[5] [1]