PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Małgorzata Karczewska

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 16 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Forestierismi nella stampa femminile italiana e francese. Analisi qualitativa e quantitativa, 2018, Małgorzata Karczewska , Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 385, , ISBN: 9788378423003, bibliogr. summ. http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/forestierismi-nella-stampa-femminile-italiana-e-francese-analisi-qualitativa-e-quantitativa/
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-14666] [data modyf. 07-10-2021 11:43]
[120] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. "This is the end, my only friend". Tomasza Beksińskiego wizja świata i (anty)wartości w felietonie "Fin die siecle", 2021, Małgorzata Karczewska , W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989 [t. 2], 2021 / red. nauk. Monika Kaczor, Anastazja Seul, ZIelona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura, t. 2), s. 73--90, ISBN: 9788378424277 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5109680&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.34768/pa2021r5
[WZCZ-21948] [data modyf. 24-05-2021 09:14]
[20] [1]
2. Falsi amici italo-polacchi: analisi linguistico-culturale, 2020, Marek Dolatowski , Małgorzata Karczewska , W: Italien-Polen: Kulturtransfer im europäischen Kontext, 2020 / Hrsg. Martin Henzelmann, Christoph Olivier Mayer, Gianluca Olcese, Berlin: Peter Lang Verlag (#), s. 177--190, ISBN: 9783631818107
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.3726/b16878
[WZCZ-21686] [data modyf. 07-04-2021 09:37]
[14.2] [0.71]
3. The Phenomenon of Global English in the World of Interactive Online Entertainment, 2019, Joanna Kapica-Curzytek , Małgorzata Karczewska , Richard Sharp , W: Contacts and Contrasts in Cultures and Languages, 2019 / ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Berlin: Springer (#), (Second Language Learning and Teaching), s. 221--232, ISBN: 9783030049812 https://www.springer.com/gp/book/9783030049805
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20827] [data modyf. 23-06-2021 10:25]
[11.6] [0.58]
4. Wpływ języka angielskiego na język polski jako przedmiot rozważań polityki językowej, 2019, Małgorzata Karczewska , W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018: Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 259--268, ISBN: 9788378423379 http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/zielonogorskie-seminaria-jezykoznawcze-2018/
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20878] [data modyf. 08-09-2021 14:32]
[20] [1]
5. English in interaction with other languages: Presence and adaptation of English loanwords in Italian, French and Polish, 2018, Małgorzata Karczewska , W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego (#), s. 27--37, ISBN: 9788394656904 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4266984&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19882] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Językowe wykładniki humoru w tekstach utworów zespołu Nocny Kochanek, 2021, Małgorzata Karczewska , Prace Językoznawcze, XXIII, 1, 229--243, ISSN: 1509-5304, eISSN: 2450-0801, http://uwm.edu.pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/eng/
Słowa kluczowe: heavy metal, humor językowy, popkultura, teksty utworów, żart
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100)
Open Access: Licence: CC-BY-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 12-03-2020
[AWCZ-31837] [data modyf. 16-12-2021 09:42]
[100] [1]
2. TED to fight tedious classes: the use of TED talks and TED-ED lessons in the (online) English classroom, 2021, Małgorzata Karczewska , Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica, XLIII, nr 1-2, 131--142, ISSN: 1224-5712, bibliogr. summ. https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/annals-university-craiova-series-philology-linguistics
Słowa kluczowe: EFL, TED talks, listening skills
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70)
[AWCZ-32728] [data modyf. 17-12-2021 10:56]
[70] [1]
3. A Picture Of The Coronavirus Pandemic In Selected Polish Memes, 2020, Małgorzata Karczewska , Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos: Studies ? Business ? Society: Present And Future Insights. Conference Proceedings, V, 59--66, ISSN: 2538-7960, bibliogr. summ. https://vb.kvk.lt/permalink/f/4v720s/ELABAPDB76698097
Słowa kluczowe: challenge, coronavirus pandemic, memes, quarantine, safety regulations
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-26018] [data modyf. 08-10-2021 09:20]
[5] [1]
4. Innovative language learning/teaching process in higher education institutions. A Polish-Lithuanian comparative study, 2019, Małgorzata Karczewska , Vaida Žeguniene , Laima Kupriene , Rocznik Lubuski, t. 45, cz. 1, 135--150, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: innovative teaching/learning methods, educational technologies, foreign language education, innowacyjne metody nauczania/uczenia się, nauczanie/uczenie się języka obcego,, technologie edukacyjne
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.34768/rl.2019.v451.08
[AWCZ-24690] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[23.09] [0.58]
5. The perception of English by Polish and Lithuanian university students: implications for higher education, 2019, Małgorzata Karczewska , Vaida Žeguniene , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, 13, 235--249, ISSN: 1899-2722,
Słowa kluczowe: Lithuania, Litwa, Poland, Polska, global English, higher education institutions, język angielski globalny, language teaching, nauczanie języków, szkolnictwo wyższe
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.34768/ig.vi13.337
[AWCZ-25018] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[28.28] [0.71]
6. Foreign language teaching in the modern world, 2018, Małgorzata Karczewska , Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos: International Conference proceedings, III, 55--62, ISSN: 2538-7960, bibliogr. summ. https://vb.kvk.lt/permalink/f/b3jnuh/ELABAPDB32607335
Słowa kluczowe: English teaching, foreign language teaching, international communication, modern teaching techniques, online communication
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23995] [data modyf. 29-09-2021 12:13]
[5] [1]
7. Global and innovative tools in English language learning: strengths or threats, 2018, Vaida Žeguniene , Małgorzata Karczewska , Sabiedriba. Integracija. Izglitiba = Sociaty. Integration. Education, vol. III, 580--593, ISSN: 1691-5887, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English language, innovative learning/teaching, nnovative tools/methods
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.17770/sie2018vol1.3131
Cytowania wg WOS: 0 [28-11-2022]
[AWCZ-22791] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[2.5] [0.5]
8. Online dictionaries and translation applications in the L2 classroom: A study of attitude differences between students and educators, 2018, Małgorzata Karczewska , Richard Sharp , Konińskie Studia Językowe, vol. 6, no 2, 171--189, ISSN: 2353-1983, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English learning, English teaching, L2 classroom, online dictionaries, translation applications
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.4
[AWCZ-23387] [data modyf. 18-10-2021 11:59]
[3] [0.5]
9. Fałszywi przyjaciele - falsche Freunde - Faux amis - w języku polskim, niemieckim i francuskim, 2017, Marek Dolatowski , Małgorzata Karczewska , Thalloris, 2, 303--317, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ. http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/thalloris-vol-2-2017/
Słowa kluczowe: French, German, Polish, false friends
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23130] [data modyf. 27-09-2021 14:46]
[2.5] [0.5]
10. Global English teaching at university: implications for higher education, 2017, Małgorzata Karczewska , Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos: International Conference proceedings, II, 55--62, ISSN: 2538-7960, https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2020/12/Studijos-verslas-visuomene_2017.pdf#page=55
Słowa kluczowe: English Teatching, English online, Global English, higher education, online communication
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22440] [data modyf. 23-09-2021 09:38]
[5] [1]