PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Aleksander Rzyman

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 1 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. The Intertextuality of Terry Pratchett's "Discworld" as a Major Challenge for the Translator 2017, Aleksander Rzyman, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 193, , ISBN: 9781443817288,
Kod: MON-INNE BibTeX (pkt. 20)
[WZ-13649] [data modyf. 20-03-2017 11:37]