PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Jarosław Bąbka

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej / Pracownia Pedagogiki Specjalnej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)