PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Pedagogiki Specjalnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Jarosław Bąbka
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!