PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Małgorzata Czerwińska

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej / Pracownia Pedagogiki Specjalnej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)