PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Marzanna Farnicka

Dyscypliny naukowe psychologia; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
pedagogika; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Psychologii / Pracownia Psychologii Rodziny
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)