PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Psychologii Rodziny

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Marzanna Farnicka
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!