PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Katarzyna Kochan

Dyscypliny naukowe nauki o kulturze fizycznej; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)