PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 323, 324

Strona www: www.inz.uz.zgora.pl
Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!