PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. n. med. Agnieszka Malińska

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)