PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Adam Ilciów

Dyscypliny naukowe nauki o polityce i administracji; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Systemów Politycznych, Teorii Polityki i Administracji
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)