PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Systemów Politycznych, Teorii Polityki i Administracji

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Aleksandra Kruk
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!