PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Marek Malinowski

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)