PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. inż. Michał Sąsiadek
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!