PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Mirosław Kowalski

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii / Pracownia Teorii i Filozofii Wychowania
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)