PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Agnieszka Kilanowska

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)