PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr inż. Marek Wróblewski

Dyscypliny naukowe informatyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)