PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna

Dyscypliny naukowe nauki socjologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Socjologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)