PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Badań Mikrostrukturalnych

Adres:
Budynek Administracyjny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 202

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!