PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Magdalena Pokrzyńska

Dyscypliny naukowe nauki socjologiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Socjologii / Pracownia Badań Mikrostrukturalnych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)