PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Ryszard Asienkiewicz

Dyscypliny naukowe nauki o kulturze fizycznej; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)