PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Ryszard Asienkiewicz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!