PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Jarosław Wagner

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych / Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)