PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Jacek Jędryczkowski
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!