PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Halina Guła-Kubiszewska

Dyscypliny naukowe nauki o kulturze fizycznej; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia / Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)