PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Barbara Literska

Dyscypliny naukowe nauki o sztuce; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Muzyki / Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)