PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownnik Katedry dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!