PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Mirosław Dudek

Dyscypliny naukowe nauki fizyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Fizyki / Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)